Dokumenti

1) Članovi Upravnog i Nadzornog odbora KUD-a (mandat 2019. – 2023.)
Članovi UO i NO – mandat 2019. – 2023.

2) Zapisnik sa izborne skupštine KUD-a “Marof” (23.02.2019.)
Zapisnik skupštine KUD-a Marof – 2019

3) Novi statut KUD-a “Marof”
Statut KUD-a Marof – 2015

4) Plan rada KUD-a “Marof” za 2015. godinu
Program rada KUD-a Marof – 2015

5) Financijski plan KUD-a “Marof” za 2015. godinu
Financijski plan KUD-a Marof – 2015

6) Poziv na Skupštinu KUD-a “Marof” (13.3.2015.)
Poziv na Skupštinu 13.03.2015

7) Izvještaj KUD-a “Marof” za 2014. godinu
Izvještaj KUD-a Marof – 2014