O Gradu …

Novi_Marof_grb
Grb Novog Marofa

Grad Novi Marof se nalazi na granici između Hrvatskog Zagorja i Prigorja, na razmeđi između planine Kalnika i njegovih obronaka i Ivanščice. Kad se govori o povijesti Novog Marofa prvo valja spomenuti Grebengrad, staro sada ruševno vlastelinstvo, nekada vlasništvo hrvatskih velikaša i plemića. Grebengrad je sagrađen još u dvanaestom stoljeću kao tvrđava za obitavalište pojedinih porodica hrvatskih velikaša, te za obranu od eventualnih provala i napada. U sedamnaestom stoljeću Grebengrad je ženidbom dobio grof Juraj Erdődy. Za vrijeme njegove vladavine Grebengradskim vlastelinstvom došlo je do katastrofalnog požara i napuštanja vlastelinstva. Grof Ljudevit Erdődy preselio je sjedište grebengradskih posjeda u nizinu rijeke Bednje.

Tu najprije, na prostoru današnje ceste Novi Marof – Kljuć podiže drevni dvor da bi 1776. godine na obližnjem brežuljku bio sagrađen jednokatni dvorac četverokutnog tlocrta okružen prekrasnim parkom i gospodarskim zgradama.

Bolnica Novi Marof
Bolnica Novi Marof

Oko dvorca se postupno razvijalo naselje koje po tom vlastelinskom “Novom Majuru” dobiva ime Novi Marof. Međutim, prvi spomen Novog Marofa javlja se već 1666. godine u djelu “Status familiae Patachich…” grofa Aleksandra Antonija Patačića. U ovom kodeksu Novimaroff (Novi Marof) se spominje kao obiteljsko dobro u vlasništvu Nikole III. Patačić. Taj podatak, zasada, predstavlja najraniji povijesni spomen Novimaroff-a što na mađarskom jeziku prevedeno glasi “Uj-Lepenye” u prijevodu “novo ladanje”. Riječ je o novoj vikendici, kući za odmor …, objektu ladanjske arhitekture kakvih je u Hrvatskom zagorju bilo na desetke.

Sve u svemu podaci svjedoče da je centar današnjeg grada Novog Marofa naseljen već u 17. stoljeću kada je broj stanovnika oko dvora bio vrlo malen i raste veoma sporo. Primjerice godine 1857. ima samo devetnaest žitelja. Međutim naselje je bilo smješteno na iznimno povoljnom mjestu, na raskrižju važnih puteva, između Varaždina i Zagreba što povoljno utječe na njegov razvoj. Godine 1886. uz naselje prolazi željeznička pruga, što predstavlja novi poticaj razvitku obrta, trgovine i uopće društvenog života u Novom Marofu. Te je godine uslijedilo i preustrojstvo državne uprave, pa Novi Marof postaje središtem kotara u Županiji Varaždinskoj. Novi Marof je kao upravna jedinica obuhvaćao u svom sastavu četiri općine. Zbog svojeg položaja uskoro postaje glavno središte, a već 1890. godine zalaganjem grofice Luise Erdődy, u naselju Možđenec, u neposrednoj blizini Novog Marofa, otvara se i prva, za ono doba izuzetno dobro uređena i opremljena bolnica sa 20 kreveta, koju od godine 1890. može koristiti već 142 žitelja.

Grofica Luisa Erdődy
Grofica Luisa Erdődy

1926. godine, u nekadašnjem dvorcu grofa Erdődya, otvara se Državno lječilište za plućne bolesti koje je i danas u funkciji.

Donošenjem zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj došlo je do novog teritorijalnog ustroja pojedinih općina i gradova. Tako se dosadašnja Općina Novi Marof teritorijalno podijelila na šest novih općina. Općina Novi Marof tada je imala 13 909 stanovnika prema popisu stanovništva iz 1991. godine i površinu od 97 kvadratnih kilometara. Općina kao jedinica lokalne samouprave osigurava uvijete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih, i drugih djelatnosti od važnosti za područje općine. S obzirom na povijesni kontinuitet Novog Marofa kao centra šireg područja u administrativnom, upravnom, gospodarskom i kulturnom smislu, izuzetno povoljnom geoprometnim položaju, visokom stupnju gospodarskog razvoja, te gospodarkim kapacitetima lociranim na tom području, kao i broju zaposlenosti i dostignutom stupnju komunalne i infrastrukturne opremljenosti naselja u sastavu Općine Novi Marof, podnjeta je Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske inicijativa odnosno prijedlog za proglašenje Općine Novi Marof – gradom. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio je 17. siječnja 1997. godine Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, temeljem kojeg se dosadašnja Općina Novi Marof utvrđuje Gradom Novi Marof.

Zgrada poglavarstva grada
Zgrada poglavarstva grada

Danas Grad predstavlja gospodarski, prometni i kulturno-sportski i administrativni centar, sa nizom javnih sadržaja od interesa za stanovnike Grada te ostalih gravitirajućih naselja i njihovih stanovnika. Na području Grada od oko 111 kvadratnih kilometara živi oko 14 000 stanovnika. Središnje mjesto u životu Grada zauzima blagan sv. Antuna Padovanskog, kojeg novomarofčani smatraju svojim zaštitnikom.

Sv. Antun Padovanski
Sv. Antun Padovanski

Naime ovaj običaj datira iz 1983. godine kada je središtu Grada blagoslovljena novoizgrađena crkva i franjevački samostan sv. Antuna Padovanskog u kojem žive franjevci konventualci i časne sestre franjevke misionarke iz Asiza.

Crkva sv. Antuna Padovanskog
Crkva sv. Antuna Padovanskog

Iz godine u godinu svečev se dan (13. lipnja) u Novom Marofu pretvara u pravu slavljeničku tradiciju. Tradicija proslave relativno je mlađeg datuma no svake godine bilježi sve veći broj vjerskih, društveno-kulturnih i sportskih manifestacija.

Novomarofski kraj zavičaj je poznatih osoba hrvatske i svjetske prošlosti, sadašnjosti, a zasigurno će dati neke značajne osobe i u budućnosti. Među pitomim bregima ovog slikovitog kraja rodili su se poznati i priznati majstori kista i platna poput Mirka Račkog, Ivana Rabuzina ili Franje Klopotana, a mnoge poznate osobe, barem dio svog života, vezale su uz Novi Marof. Dovoljno je samo spomenuti imena poput umjetnika Otona Ivekovića, zatim književnika i političara Mirka Bogovića i Antuna Nemčića, a svakako treba spomenuti i groficu Lujzu Erdödy, veliku dobrotvorku i začetnicu marofskoga zdravstva.

Ivan Rabuzin - naiva
Ivan Rabuzin – naiva

Brojne kulturne znamenitosti, ljepota krajolika (lokalitet Grebengrada s planinskim domom, izletište Topličica …) te očuvane vrijednosti prirode čine Grad Novi Marof i privlačnim odredištem u turističkom smislu. Doda li se tome i geoprometni značaj, moglo bi se reći da je pred ovim malim gradićem izuzetno svjetla budućnost.

kud_logo.png